Stypendia motywacyjne

23 czerwca br. Wójt Gminy Czarna przyznał stypendia motywacyjne uczniom, którzy w roku szkolnym 2022/23 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie lub działalności artystycznej.

Podejmując decyzję o przyznaniu stypendium Wójt Gminy brał pod uwagę stanowisko Gminnej Komisji Stypendialnej, powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków.

Zgodnie z Uchwałą NR XLIII/393/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2017 r. – stypendium może otrzymać uczeń:

osiągający wysokie wyniki w nauce,będący uczestnikiem finału konkursu interdyscyplinarnego lub przedmiotowego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty,posiadający potwierdzone osiągnięcia ( I, II lub III miejsce na szczeblu krajowym lub zagranicznym) w dziedzinie nauki, kultury, sztuki  i  sportu.

W tym roku stypendium przyznano 27 uczniom na łączną kwotę 21 000,00  zł.

Do pobrania: lista stypendystów i ich osiągnięcia.

 

- stypendia_2023.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1564&akcja=artykul