Stan Czystego Powietrza – wrzesień 2023

Czyste powietrze

Wdrożenie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Pilzno – dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 287,
Liczba zawartych umów: 269,

Przedsięwzięcia zrealizowane – umowy zakończone

Kwota wypłaconych dotacji: 1 954 527,40 zł, 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 116.

Przedsięwzięcia zrealizowane – umowy częściowo i w całości zrealizowane

Kwota wypłaconych dotacji: 2 746 752,90 zł, 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 162.

Stan na dzień: 30.09.2023 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: https://czystepowietrze.gov.pl/

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/1116