Srebrne Medale za Zasługi dla Obronności Kraju rozdane. Trafiły do 14 rodzin

Trzech wzorowych żołnierzy wśród własnych dzieci – taki wymóg spełnić musieli rodzice, by zostać uhonorowanymi  Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.  Tego roku w naszym powiecie wyjątkowych odznaczeń było 14. Trafiły do mieszkańców Pilzna, Ropczyc, Wielopola Skrzyńskiego, Gminy Dębica i miasta Dębica.

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju został ustanowiony przez Sejm ustawą z 21 kwietnia 1966. Odznaczenia osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju przyznaje Minister Obrony Narodowej.