Społecznicy pilnie poszukiwani! „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”

Społecznicy poszukiwani! Można już zgłaszać wyjątkowe osoby o wielkich sercach do tegorocznej edycji konkursu „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023”. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” zaprasza! Kategorie: uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, osoba pełnoletnia, oraz kategoria grupowa: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osoby dorosłe.

Celem konkursu „Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2023” jest m.in. promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, oraz podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Formularz zgłoszeniowy dostępny wraz z regulaminem konkursu jest na stronie  www.uwierzwsiebie.pl.