Śladami św. Jana Pawła II

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy stały się już czerwcowe wycieczki – pielgrzymki śladami Patrona. W tym roku celem był Kraków. W wyjeździe wzięło udział ponad 50 uczniów i nauczycieli ze szkoły w Brzeźnicy oraz ze szkół w Pustkowie, Pustkowie Osiedlu, Bobrowej i Podgrodziu. Uczestnikami byli laureaci konkursów wiedzy o św. Janie Pawle II oraz konkursów literackich i plastycznych na różnych szczeblach.

Pierwszym odwiedzonym miejscem było Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, czyli ośrodek poświęcony życiu i twórczości naszego Papieża. Tutaj pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Mszy św., po której zwiedzili to wspaniałe miejsce, wzbogacając swoją wiedzę o naszym rodaku. Następnie odwiedzili jeszcze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, które – jak powiedział Jan Paweł II – jest miejscem, które wybrał sam Bóg, aby ludzie doświadczyli Jego łaski. Wśród odwiedzanych miejsc nie mogło zabraknąć najbardziej znanego w Krakowie okna, czyli okna w budynku biskupów krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3, dziś przykrytego mozaiką przedstawiającą Jana Pawła II geście pozdrawiającym  wiernych. No i jeszcze Wawel, smok wawelski i Krakowski Rynek. Wszystko dokładnie zaplanował i czuwał nad realizacją ks. Szczepan, dzięki któremu wyjazd był niezwykle udany.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sladami-sw-jana-pawla-ii-3391.html