Skromniejsze uroczystości z okazji Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” – Serwis informacyjny Miasta Dębica

04 marca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Z uwagi na obecną sytuację za wschodnią granicą, niedzielne uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, będą miały skromniejszą formę i odbędą się bez udziału Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz Miejskiej Orkiestry Dętej.

Uroczystości rozpoczną się na dębickim rynku podniesieniem flagi i złożeniem kwiatów. Następnie, o godz. 10:30 w kościele pw. św. Jadwigi, odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzny oraz pokoju na świecie, a po niej zgromadzeni udadzą się na Cmentarz Wojskowy, gdzie będzie miała miejsce modlitwa i złożenie kwiatów.

Cykl wydarzeń upamiętniających „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczął się 27 lutego br. koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 1 marca, w rocznicę zamordowania działaczy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy odbył się Capstrzyk Strzelecki, podczas którego odczytany został apel pamięci, w którym przypomniano m.in. nazwiska zamordowanych działaczy „WiN”.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to święto obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Data obchodów wiąże się z zamordowaniem przez komunistów w 1951 roku siedmiu przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którzy w okresie wojny działali na terenie Rzeszowszczyzny, w powiatach: dębickim, kolbuszowskim i rzeszowskim.

Władza komunistyczna chciała, aby pamięć o bohaterach niezłomnych, została całkowicie wyparta z polskiej świadomości. W związku z tym wszystkich mordowanych w piwnicach mokotowskiego więzienia grzebano potajemnie w bezimiennych dołach śmierci na Służewcu oraz na Powązkach. Miejsce pochówku przywódców IV Zarządu Głównego „WiN” do dzisiaj pozostaje nieznane. W 2003 r., staraniem weteranów ze Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy, na Cmentarzu Wojskowym w Dębicy odbył się symboliczny pogrzeb mjr. Adama Lazarowicza, gdzie wzniesiono symboliczny grób bohatera.

Źródło: https://debica.pl/skromniejsze-uroczystosci-z-okazji-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych/