Sesja Rady Gminy Dębica 31.01.2023 r.

31 stycznia 2023 r. odbyła się druga w tym roku Sesja Rady Gminy Dębica. Obrady głównie obejmowały uchwały porządkowe i dotyczące regulaminów. Jedną z ważniejszych uchwał, nad którą pochylili się radni, była dotycząca niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2024. Pozostałe uchwały dotyczyły zmian budżetowych, ustalenia planów pracy Komisji Stałych oraz Rady Gminy na rok 2023. Podczas obrad radni wyrazili również zgodę na zawarcie umowy o współpracę pomiędzy samorządami miasta Icznia (obwód czernihowski – Ukraina), a Gminą Dębica.

            Istotnymi punktami obrad było także dokonanie zmian w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania pomocy dla uczniów szkół i studentów, która dotyczyła terminu składania wniosków. Dodatkowo dla uczniów szkół z terenu Gminy Dębica dokonano korekty wymaganej średniej ocen.

            Na sesji obecny był Pan Romuald Meyer – Dyrektor Zarządzający Pomorskiej Grupy Konsultingowej S. A. w Bydgoszczy, który wyczerpująco i bardzo szczegółowo przedstawił aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębica..

            Radni podjęli także uchwały dotyczące pomocy oferowanej przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica. Dotyczyły one podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole”, jak również przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego Bezpieczny Senior 65+. Program ten ma na celu świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy i  zapewnienie wsparcia, w szczególności osobom starszym, chorym, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

            Ponadto dokonano nieznacznych zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debica, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz określono górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Co z zamknięciem basenu w Pustkowie-Osiedlu?

             Podczas sesji Radni zapoznali się także z tematem, który poruszył użytkowników Basenu NEMO, a mianowicie zagrożeniem jego zamknięcia. Wójt Gminy Dębica oraz Dyrektor GOSiR uspokajają, że mimo znacznego wzrostu cen gazu, który w 2 miesiące pochłonął środki, wystarczające do tej pory na roczne pokrycie kosztów rachunków, robią wszystko, aby basen nadal był otwarty. Gmina poczyniła już starania wysyłając m.in. do parlamentarzystów pisma uwzględniające poprawki do Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r.o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że pierwotnie zmiany w postaci uwzględnienia basenów i obiektów sportowych były wprowadzone, ale nie zostały przegłosowane w parlamencie. Dla zobrazowania sytuacji basenu podajemy analizę kosztów z tamtego roku i prognozę na 2023 r.

Energia elektryczna (na podstawie zużycia 2022 r.) 

W 2022 r. koszt energii elektrycznej wyniósł  355 599,46 zł. Prognozowany koszt w 2023 r. wyniesie ok.  630 200,00 zł, co daje różnicę kosztów w wysokości  274 600,54 zł (wzrost o 77%)

Gaz (na podstawie zużycia 2022 r.)

W 2022 r. koszt zużycia gazu wyniósł 238 648,63 zł (w tym faktura za listopad i grudzień odpowiednio 59 053,60 zł i 72 787, 95 zł). Prognozowany koszt w 2023 r. wyniesie ok. 828 800,00 zł. Różnica wynosi  590 151,37 zł, co stanowi wzrost kosztów o ok. 247%

Wzrost płacy minimalnej (ze składkami)

Łączny koszt w 2022 r.  wyniósł 1 382 085,48 zł, prognoza na 2023 r. opiewa na kwotę  1 470 961,37 zł. Różnica wynosi 88 875,89 zł, co stanowi wzrost kosztów o ok. 6%

Co nowego w transporcie publicznym?

            W przerwie między komisjami Radni oraz Sołtysi mogli obejrzeć nowy autobus 28-osobowy IVECO, który niebawem wyjedzie na drogi Gminy Dębica. Po rozmowach Wójta Gminy Dębica z Prezesem Gustawem Fediowem, Firma Monis postanowiła zakupić kolejny autobus, który ma usprawnić przejazdy.  Między innymi ten nowy pojazd będzie obsługiwał trasy Nagawczyna, Zawada, Stobierna, Latoszyn, Gumniska, Braciejowa. Cała flota zostanie przedstawiona niebawem na stronie Gminy Dębica.  Podczas spotkań z mieszkańcami dobiegły nas niepokojące głosy dotyczące niepunktualności oraz braku kultury niektórych kierowców- zostały one przedyskutowane z firmami obsługującymi nasze trasy. Będziemy wyczuleni na takie sytuacje- reagujemy i będziemy reagować jeśli tylko skierują Państwo do nas głosy w tej sprawie.

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-31012023-r-3094.html