Sąsiedzki spór na ul. Łąkowej. Czy Miasto Dębica zareaguje?

Przez ponad 20 lat na ulicy Łąkowej w Dębicy sąsiedzi żyli ze sobą w zgodzie. Mieszkający po jednej stronie mieli ustne pozwolenie właściciela jednej z działek na wjazd na swoje posesje, a mieszkańcy domów po drugiej stronie korzystali ze służebności wyznaczonej na jej terenie. Działkę sprzedano, a sytuacja na ul. Łąkowej diametralnie się zmieniła.

Mieszkańcy ul. Łąkowej czują się pokrzywdzeni zaistniałą sytuacją. Według nich Miasto Dębica w porę nie zainterweniowało i pozostawiło problem na ich barkach.

Atmosfera na ul. Łąkowej w Dębicy jest napięta. Sytuacji nie ułatwiają kamery, tablice ostrzegawcze czy słupki ustawione przez nowego właściciela działki. Czy spór uda się rozwiązać i czy Miasto Dębica zaangażuje się w sąsiedzkie waśnie? Będziemy na bieżąco monitorować kroki podejmowane w tej sprawie.