RZGW w Rzeszowie zadeklarowało usuniecie zakrzaczeń

W dniu 25 marca 2022 r. odbyła się wizja terenowa, na której dokonano przeglądu odcinków potoku Zawadka w miejscowościach Stobierna oraz Zawada.

Przegląd dotyczył wskazania miejsc  wymagających podjęcia pilnych prac związanych z oczyszczeniem koryta, a także usunięcia krzewów oraz drzew mogących powodować powstawanie zatorów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle  – Andrzej Polakiewicz oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w Ropczycach – Piotr Furtak, Zastępca Wójta Gminy Dębicy – Jacek Drobot wraz z współpracownikami oraz zaproszeni Radni Rady Gminy Dębica i Sołtysi z miejscowości Stobierna oraz Zawada. Poruszona została także kwestia postępów prac związanych z II etapem regulacji potoku Zawadka, a także budowy mostów w miejscowości Stobierna. Podczas spotkania przedstawiciele RZGW w Rzeszowie zadeklarowali, że usunięcie zakrzaczeń zostanie wykonane w okresie wiosennym 2022 r. Ponadto rozważona zostanie przez RZGW w Rzeszowie możliwość doraźnego odmulenia i pogłębienia koryta w okolicach mostów w miejscowości Zawada.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rzgw-w-rzeszowie-zadeklarowalo-usuniecie-zakrzaczen-2637.html