Rywalizacja i zabawa podczas dnia otwartego w dębickim Mechaniku

Dzień otwarty w dębickim „Mechaniku” przyciągnął spore grono młodzieży. Wszyscy będący właśnie na etapie wyboru swojej dalszej ścieżki kształcenia przyszli do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Tradycyjnie  nie zabrakło atrakcji i ciekawych konkursów.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy oferuje 4-letnie technikum na kierunkach: technik mechanik, technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik przemysłu mody – DĘBICKA SZKOŁA MODY, technik teleinformatyk oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. „Mechanik” proponuje również kształcenie w 3 – letniej Branżowej Szkole I Stopnia w dwóch klasach: wielozawodowej pod patronatem Dębickiego Parku Przemysłowego lub tradycyjnej z zawodami: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych a także monter izolacji przemysłowych.