Rozpoczęły się remonty kolejnych dróg w Gminie Żyraków

Kolejne drogi w Gminie Żyraków będą remontowane. Rozpoczęły się kompleksowe prace w Bobrowej. Obejmą blisko 2 kilometrowe odcinki, które zostaną pokryte nawierzchnią asfaltową. To inwestycja, o którą zabiegali mieszkańcy.

Inwestycja wyniesie ponad 700 tys. zł. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków rządowych. Dotacja wynosi ponad 70% kwoty. Pozostałą część pokryje Gmina Żyraków z własnego budżetu.