Rozpoczęły się prace przy zadaniu pn.„Budowa budynku rekreacyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej”

 

Rozpoczęły się prace na zadaniu pn. „Budowa budynku rekreacyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej” wykonawcą robót jest firma M-BUD MONIKA DUDA z Pogórskiej Woli 

Budynek rekreacyjny z częścią socjalną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (wod.-kan., gazową, elektryczną i CO) powstanie do grudnia br.

Wartość robót zgodnie z umową wynosi 628419,27 zł brutto w tym dofinansowanie w wysokości 27,9% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/component/content/article/100-2aktualnosci/3264-rozpoczely-sie-prace-przy-zadaniu-pn-budowa-budynku-rekreacyjnego-z-czescia-socjalna-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dzialce-nr-ewid-1569-w-jodlowej?Itemid=890