ROZPOCZĘCIE PROGRAMU POPŻ W 2020 R

reklama

Pierwsza partia artykułów spożywczych trafiła do osób i rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Dębica.

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie po raz kolejny przystąpiło do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pierwsza partia artykułów spożywczych trafiła do osób i rodzin z terenu Gminy Dębica, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W paczkach wydawanych przez nasze Stowarzyszenie znalazły się: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat, powidło, sok jabłkowy, makaron jajeczny, ryż, kasza, herbatniki, mleko, ser, szynka drobiowa, pasztet, filet, cukier, olej.
Przypominamy, iż pomocą żywnościową zostały objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej i uzyskują dochód nieprzekraczający:
– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Serdecznie dziękujemy strażakom OSP Pustynia - Krzysztof Pazdan i OSP Zawada - Adam Drag, Dawidowi Dobrowolskiemu, Markowi Ochab, Grzegorz Bassara, Krzysztofowi Wodzień i Mateuszowi Misiura za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w dystrybucji paczek. Doceniamy Wasz trud, wspieranie idei wolontariatu oraz działalność na rzecz mieszkańców naszej Gminy.

Podprogram 2019 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów, a jego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w warsztatach towarzyszących.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rozpoczecie-programu-popz-w-2020-r-1419.html