Rozdali 55 tysięcy w programie Działaj Lokalnie

55 tysięcy złotych dofinansowania otrzymało łącznie 12 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Jest to 5 edycja programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w której łącznie przyznano już 330 tysięcy zł. Granty przyznawane są corocznie na realizację pomysłów, inicjatyw o charakterze dobra wspólnego, które aktywizują lokalną społeczność.

Poziom kreatywności w lokalnej społeczności jest wysoki. Przedstawione projekty są bardzo ciekawe, dlatego też Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu za cel wyznaczyło sobie pomoc i zachęcanie mieszkańców do realizowania swoich pomysłów.

Działanie Stowarzyszenia prezes DKB Zbigniew Nosal podsumowuje słowami: ” Poziom intregracji lokalnej jest potrzebny, żeby ludzie uwierzyli, że działając razem i tworząc jedność mogą więcej.”