„Rodzina 800 plus” – od 1 stycznia nowe zasady wypłacania świadczenia wychowawczego

„Rodzina 800 plus”. 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego. Już nie 500, a 800 zł będą mogły otrzymać wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Szczegóły dotyczące programu społecznego polskiego rządu „Rodzina 800 plus” przybliżono na dzisiejszej konferencji prasowej, zorganizowanej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dębicy. W spotkaniu wzięli udział między innymi wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, poseł na Sejm RP Jan Warzecha, oraz Senator RP Zdzisław Pupa.

Jak informuje Jan Warzecha – „Świadczenie będzie wypłacane matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego, opiekunowi prawnemu dziecka oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej. Rodzic po narodzinach dziecka nadal będzie mieć 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka”.