Rekrutacja do szkół i przedszkoli. Ważne informacje dla rodziców – Serwis informacyjny Miasta Dębica

29 stycznia 2021

Rozpoczęły się przygotowania do rekrutacji kandydatów do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Dębicę na rok szkolny 2021/22. Opracowane zostały procedury i dokumenty niezbędne w procesie naboru. Po raz pierwszy nabór do szkół podstawowych będzie wspomagany narzędziami informatycznymi.

Po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rekrutacji dzieci do szkół podstawowych. To ważne rozwiązanie z uwagi na sytuację pandemiczną, ale także narzędzie optymalizujące budżet miasta poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc w podległych jednostkach.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dębicy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca i potrwa do 26 marca 2021 r. W terminie tym należy złożyć kartę zapisu dziecka do wybranego przedszkola (rodzice mogą składać karty maksymalnie do trzech placówek).  Karta zapisu do pobrania niżej.

Natomiast nabór kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych będzie  odbywać się od 1 do 26 marca 2021 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, w obwodzie której mieszkają muszą w ww. terminie złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu.

– Po raz pierwszy wprowadzamy elektroniczny system rekrutacji dzieci do szkół podstawowych. To ważne rozwiązanie z uwagi na sytuację pandemiczną, ale także narzędzie optymalizujące budżet miasta poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc w podległych jednostkach. Ponadto system elektronicznej rekrutacji zapewnia przejrzyste zasady naboru dla dzieci pozaobwodowych ­– mówi zastępca burmistrza Maciej Małozięć.

Z dniem 1 marca 2021 r. zostanie udostępniona rodzicom kandydatów platforma internetowa Nabór Vulcan, przy pomocy której można będzie uczestniczyć w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/22.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa należy w systemie elektronicznym złożyć do wybranej szkoły wniosek o przyjęcie dziecka (wzór wniosku do pobrania niżej). Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkoli

document
document
document
document

Dokumenty rekrutacyjne do szkół podstawowych

document
document
document

Źródło: https://debica.pl/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-wazne-informacje-dla-rodzicow/