Rekrutacja do szkół podstawowych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/GZ/23 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 stycznia 2023r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica odbywa się od 13 lutego 2023r. do 20 lutego 2023 r.

Kryteria dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w zarządzeniu Nr 6/GZ/23 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 stycznia 2023r.

Szczegóły rekrutacji (w tym wniosek kandydata, wymagane dokumenty) są podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli oraz na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminadebica

Pliki do pobrania

Zarząrzenie nr 6/GZ/23 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica na rok szkolny 2023/2024, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-podstawowych-3077.html