Raport z audytu pokazuje plusy i minusy dębickiego szpitala

reklama
121 21Audyt zewnętrzny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy został wykonany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP). To jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która prowadzi działalność badawczo-edukacyjną, doradczą oraz wydawniczą. – Wnioski zawarte w audycie stanowią rzeczową i skrupulatną ocenę sytuacji dębickiego szpitala. Pokazują plusy i minusy naszej placówki. Jesteśmy w trakcie analizy raportu. Musimy poprawić wynik finansowy szpitala w taki sposób, aby nie odbiło się to na jakości obsługi pacjentów – mówi Andrzej Reguła, Starosta Powiatu Dębickiego.

 
Audytorzy (dr Piotr Markiewicz, adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych UEK w Krakowie i radca prawny Janusz Bański) dokonali analizy sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy na przestrzeni ostatnich 3 lat. Raport sporządzili na podstawie między innymi dokumentów księgowych za okres 2012 – 2014 oraz opinii biegłego rewidenta. Wśród swoich wniosków zawarli stwierdzenie, że w ZOZ występuje niepokojące zjawisko większej dynamiki wzrostu kosztów, niż przychodów, co negatywnie przekłada się na roczny wynik finansowy.  
 
Audytorzy zastrzegają, że w celu poprawy efektywności ZOZ ostrożnie należy podchodzić do redukcji kosztów w zakresie procedur medycznych. Ograniczeń należy poszukiwać raczej w działalności pomocniczej szpitala. Specjaliści z MSAP wskazują również, że ZOZ powinien podejmować kroki, które skłonią Narodowy Fundusz Zdrowia do przyznawania szpitalowi wyższego kontraktu. Placówka powinna między innymi dążyć do zwiększenia świadczeń bardziej zaawansowanych, wyżej wycenianych przez NFZ (na przykład dzięki podnoszeniu kwalifikacji personelu, doposażeniu poszczególnych oddziałów, uzyskiwaniu dodatkowych certyfikatów).
 
Wedle autorów sprawozdania z audytu, ZOZ w niewystarczający sposób wykorzystuje swoją stronę internetową do realizacji działań marketingowych. W zakładce „Aktualności” umieszczane są tylko ogłoszenia dotyczące poszukiwania kandydatów na różne stanowiska pracy oraz postępowań przetargowych. Brak natomiast informacji o ważnych wydarzeniach z życia szpitala. Tymczasem ZOZ w Dębicy jest m.in. współorganizatorem cyklicznych Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu oraz licznych konferencji naukowych i spotkań naukowo-szkoleniowych.
 
Korzystne wyniki dla ZOZ dało natomiast badanie poziomu satysfakcji pacjentów w ramach poszczególnych oddziałów szpitalnych. Anonimową ankietę przeprowadzono wśród pacjentów opuszczających placówkę po zakończonym leczeniu. Średni poziom satysfakcji wśród ankietowanych to 1,88 w skali 1 – 5, gdzie „1” oznacza ocenę bardzo dobrą, a „5” – bardzo złą.

źródło: Powiat Dębica