Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2021 rok – Serwis informacyjny Miasta Dębica

01 czerwca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk 31 maja przedłożył Radzie Miejskiej „Raport o stanie Gminy Miasta Dębica”. Od 2018 roku, po zmianie ustawy o samorządzie gminnym, każdy prezydent, burmistrz lub wójt gminy, ma obowiązek przedstawić radnym raport o stanie gminy. Dokument ma obejmować podsumowanie działań za poprzedni rok kalendarzowy.

Raport o Dębicy za 2021 rok składa się z 16 rozdziałów oraz 3 aneksów. Każda część dokumentu obejmuje inną sferę działalności gminy. W raporcie znajdziemy ciekawostki, dane statystyczne oraz dużo interesujących informacji o naszym mieście.

– Dokument ukazuje zarówno zadania, zrealizowane projekty oraz przedsięwzięcia 2021 roku, roku trudnego, w którym po raz drugi przyszło nam się zmierzyć z wyzwaniami pandemii. Nie przeszkodziło to jednak w realizacji i zakończeniu ważnych inwestycji, m.in.: finalizacja prac rewitalizacji Parku Miejskiego im. Włodzimierza Skarbek-Borowskiego, zakończenie przebudowy obiektu hali lodowiska wraz z zapleczem, oddanie do użytku Domu Dziennego „Senior +” czy zakończenie budowy nowego żłobka przy ul. Kołłątaja. Samorząd miejski podjął także szereg działań w celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej. Możemy zaobserwować widoczne zmiany w zakresie dbałości o środowisko w Dębicy, w tym ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację kotłów węglowych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii – pisze we wstępie do raportu burmistrz Mariusz Szewczyk.

Celem wprowadzenia corocznego raportowania jest zwiększenie udziału obywateli w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów władzy samorządowej. Raport obejmuje podsumowanie działalności organów wykonawczych w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument koncentruje się na pozabudżetowych działaniach burmistrza miasta, a więc tych, które nie są objęte „Sprawozdaniem z wykonania budżetu”.

Raport dostępny jest TUTAJ

Źródło: https://debica.pl/raport-o-stanie-gminy-miasta-debica-za-2021-rok/