Pustków-Osiedle z nową instalacją CO

Zespół szkół w Pustkowie-Osiedlu doczekał się przebudowy instalacji C.O. wraz z wymianą kotła. Realizacja była niezbędna w związku ze złym stanem technicznych instalacji C.O. , która funkcjonowała od początku powstania szkoły, tj. lat 60. XX w. W ramach środków zostały wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie i wymianie instalacji C.O. oraz zakup i montaż nowego pieca do ogrzewania budynku ZS.

Nazwa zadania: „Przebudowa instalacji C.O. w ZS w Pustkowie – Osiedlu”

Wykonawca: F.H.U. Piotr Dolot, ul. Korczaka 1A, 39-300 Mielec

Umowa z dnia 10.08.2021 r.

Wartość inwestycji: 343 170,00 zł (w całości środki własne Gminy Dębica)

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pustkow-osiedle-z-nowa-instalacja-co-3011.html