Pomoc dla mai

Ventor  Energi 

Sp. z o.o. 

                                                        

Szanowni Państwo,

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za wsparcie finansowe i życzliwy gest zwrócony w kierunku rodziny zamieszkującej na terenie naszej gminy.

Jest to rodzina, znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Małoletnia Maja od  urodzenia choruje na rzadką chorobę genetyczną. Głęboki stopień upośledzenia, opóźnienie psychoruchowe i niedowład czterokończynowy uniemożliwiają jej prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie w życiu codziennym i środowisku rówieśniczym.

            Okazane zrozumienie z  Państwa strony, hojność oraz otwartość na potrzeby innych pozwoli rodzinie kontynuować rehabilitację i leczenie Mai. Otrzymana kwota w wysokości 1 500,00 zł umożliwi zakup specjalistycznego fotelika samochodowego, który dzięki dostosowanej konstrukcji pozwala na komfortowy transport dziecka niepełnosprawnego.

         Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wsparcie od Państwa Firmy jest dowodem społecznej solidarności , bezinteresownej pomocy i wrażliwości na drugiego człowieka.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pomoc-dla-mai-3012.html