Przyznane dotacje na działalność kulturalną – Serwis informacyjny Miasta Dębica

07 marca 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Siedem stowarzyszeń i organizacji otrzyma dotacje w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W sumie rozdysponowano 45 tys. złotych.

Kapela Iskierczanie

Soul Dance Akademia Tańca

Patriotyczne śpiewanie

Pieniądze podzielono na trzy zadania. W ramach pierwszego: organizacja koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, wystaw, konfrontacji artystycznych i innych imprez tworzących ofertę kulturalną Miasta Dębicy dotacje popłyną do Stowarzyszenia „Dobroć” (10,000 zł), Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (8,000 zł), Stowarzyszenia „Uwierz w Siebie” (7,000 zł), Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów (6,000 zł) oraz Fundacji Innopolis (3,000 zł).

W ramach drugiego zadania: prowadzenie działalności wspomagającej podtrzymywanie tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej, ochronę kultury ludowej oraz miejscowej twórczości artystycznej dotację otrzymała Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa (7,000 zł).

Trzecie zadanie zakłada wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej. Pieniądze na te działania popłyną do Spółdzielni Mieszkaniowej w Dębicy (4,000 zł).

Źródło: https://debica.pl/przyznane-dotacje-na-dzialalnosc-kulturalna/