Przytulisko w Podgrodziu

reklama

Cieszymy się bardzo, że nowe Przytulisko dla bezdomnych psów już działa. Dzięki wsparciu osób prywatnych i wstawiennictwie Sołtyski i Rady Sołeckiej z Podgrodzia, wielomiesięczne starania i poszukiwania nowego miejsca zakończyły się sukcesem. Jesteśmy pełni uznania dla wszystkich osób, które nie tylko nie przeszkadzały w utworzeniu nowego domu dla zwierząt, ale realnie wsparły te działania wykazując się wrażliwością na losy psiaków. Dziękujemy, że Rada sołecka wraz z mieszkańcami Podgrodzia nie odrzucili pomysłu utworzenia nowego Przytuliska na ich terenie i w sposób rzeczowy podeszli do tematu pomagając w znalezieniu odpowiedniego miejsca oraz wypracowując wraz z władzami Gminy system zabezpieczeń, który pozwoli na jak najmniejszą uciążliwość posiadania na swoim terenie bezdomnych zwierząt dla mieszkańców. Spotkaliśmy się ze zrozumieniem i wsparciem wypływającym najpierw od Sołtys Podgrodzia Magdaleny Lesiak i Rady Sołeckiej, a następnie mieszkańców, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i jesteśmy przekonani, że w tym miejscu bezdomne zwierzęta będą miały dobrą opiekę. Należy również podkreślić duże zaangażowanie Fundacji Psi Azylek z Panią Ireną Nowak na czele oraz Klub Miłośników Wolontariatu Azorkowo z Radną Agatą Wiater, za co przekazujemy nasze wyrazy uznania i serdeczne podziękowania.

Jednocześnie spotykamy się z negatywnymi komentarzami w kierunku niektórych Radnych, którzy będąc myśliwymi kategorycznie sprzeciwili się utworzeniu takiego Przytuliska na innych terenach, bez konkretnego uzasadnienia. Komentarze mocno podkreślają ich zaangażowanie w obronę dzikich zwierząt, jak np.dziki, a obojętność na losy „najlepszych przyjaciół człowieka” jakimi są psy.

Przytulisko znajduje się na prywatnym terenie, gdzie zostały już zainstalowane kojce i infrastruktura towarzysząca, a cały teren został ogrodzony. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego utworzenie- zarówno tym, którzy osobiście uczestniczyli w spotkaniach i wizjach w terenie, jak i osobom, które dobrym słowem poparli nasze działania na portalach społecznościowych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/przytulisko-w-podgrodziu-760.html