Przetarg na kanalizację w Pilźnie

Kanalizacja w Pilźnie

Kolejny przetarg jest w toku. Pod koniec 2022 r. wydano ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pilźnie w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:

– rejonu ul. Lwowskiej:

zakres obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie, zgodnie z przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę:

– sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych – grawitacyjnej o długości ok. 1440 m oraz tłocznej o długości ok. 75 m;
– jednej przepompowni ścieków, w tym oświetlenia i ogrodzenie terenu pompowni,
– instalacji elektrycznej dla zasilania pompowni ścieków i oświetlenia terenu pompowni,
– systemu monitoringu pracy pompowni kompatybilnego z istniejącym system,
– drogi dojazdowej i placu manewrowego przy przepompowni o wielkości ok. 110 m2

– rejonu ulic: Legionów, Paderewskiego i Kraszewskiego:

zakres obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie, zgodnie z przepisami, kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowę:

– sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych – grawitacyjnej o długości ok. 4010 m. oraz tłocznej o długości ok. 920 m;
– dwóch przepompowni ścieków, w tym oświetlenia i ogrodzenie terenu pompowni,
– instalacji elektrycznej dla zasilania pompowni ścieków i oświetlenia terenu pompowni,
– systemu monitoringu pracy pompowni kompatybilnego z istniejącym system,
– dróg dojazdowych i placów manewrowych przy przepompowniach o wielkości ok. 1740 m2

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/882