Przedłużony nabór na członków Powiatowej Rady Pożytku

Do 12 lipca 2019 r. ulega przedłużeniu termin zgłaszania kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dębicy. Przesunięcie terminu jest spowodowane niewystarczającą liczbą zgłoszonych kandydatów.

Nabór został ogłoszony na podstawie Uchwały Nr XVII.120.2016 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegóły: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2789:termin-naboru-na-czlonkow-powiatowej-rady-pozytku-przedluzony-do-12-lipca-2019-r&catid=39:organizacje-pozarzadowe&Itemid=120

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/przedluzony-nabor-na-czlonkow-powiatowej-rady-pozytku