Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków kolejnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Starosta Powiatu Dębickiego ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków kolejnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Dębickiego stanowią połowę składu Rady tj. 6 osób. Termina składania zgłoszeń upływa 15 lipca 2022.

Szczegóły i wymagane dokumenty na stronie internetowej: https://powiatdebicki.pl/nabor-na-czlonkow-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-2022,art-2618

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5203