Projekt KS Wisłoka z rządowym wsparciem – Serwis informacyjny Miasta Dębica

10 maja 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Projekt złożony przez KS Wisłoka Dębica, przy wsparciu merytorycznym pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy, został wysoko oceniony i umieszczony na warunkowej liście dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Klub ma szansę otrzymać wsparcie w wysokości ponad 300 000 złotych.

Projekt KS Wisłoka z rządowym wsparciem
Projekt KS Wisłoka z rządowym wsparciem

Projekt KS Wisłoka z rządowym wsparciem

Projekt KS Wisłoka z rządowym wsparciem

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Zarząd KS Wisłoka złożył wniosek pt. „Wsparcie działalności misyjnej i rozwoju instytucjonalnego Klubu Sportowego Wisłoka Dębica”, którego celem jest stworzenie perspektyw szkoleniowych w oparciu o rozbudowę bazy sportowej na obiektach KS Wisłoka.

Projekt znalazł się na tzw. liście warunkowej dofinansowania w ramach programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Kwota przyznana dla klubu wynosi 314 000 zł.

Jak podkreśla burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk – środki na rozwój sportu, poszerzenie misji klubu oraz wzmocnienie jego potencjału są bardzo potrzebne, dlatego chciałbym podziękować wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Warchołowi za chęć spotkania z prezesem KS Wisłoka Jarosławem Urbanowiczem, zapoznanie się z projektem klubu oraz zwrócenie uwagi na ważne kierunki dalszego rozwoju. Dziękuję także pracownikom Urzędu Miejskiego, a także Zarządowi Wisłoki, za przygotowanie wniosku i złożenie go w wymaganym terminie.

Program PRROO, wdrażany przez Narodowy Instytut Wolności, wspiera rozwój instytucjonalny organizacji, działania misyjne oraz działalność statutową. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie wieloletniej strategii rozwoju oraz wsparcie działań jednego z najstarszych, funkcjonujących do dzisiaj, klubów sportowych w Polsce.

Źródło: https://debica.pl/projekt-ks-wisloka-z-rzadowym-wsparciem/