Projekt „Gotowi do pracy!”

Projekt „Gotowi do pracy!”

Projekt „Gotowi do pracy!”

02 stycznia 2023

Informacje

Informujemy, że w województwie Podkarpackim został uruchomiony projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. "Gotowi do pracy!". Projekt jest kierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wieku 30 lat i więcej z niskimi kwalifikacjami, z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
– Opracowanie / aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
– Aktywizacja zawodowa i społeczna
– Szkolenia zawodowe: kwalifikacyjne i kompetencyjne
– 5. miesięczne staże zawodowe
– Pośrednictwo pracy

Projekt jest realizowany przez Artes PS sp. z o.o. (ul. Boya Żeleńskiego 23, 35-101 Rzeszów) w partnerstwie z POLBI sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa).

Okres realizacji projektu: od 01.10.2022 r. do 31.10.2023 r.

Udział w projekcie mogą wziąć zarówno kobiety jak i mężczyźni, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Plakat

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/projekt-gotowi-do-pracy,art-2853