Projekt „AKTYWIZACJA START! – Podkarpacki Program Wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo”

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/component/content/article/100-2aktualnosci/3450-projekt-aktywizacja-start-podkarpacki-program-wsparcia-osob-bezrobotnych-i-biernych-zawodowo?Itemid=1199