Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Gmina Dębica przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, podczas którego oferujemy wsparcie w postaci bezpłatnych usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ramach pobytu całodobowego.

W powyższym Programie mogą wziąć udział członkowie rodziny  sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Program ma na celu odciążenie Opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Chęć uczestnictwa w Programie należy zgłaszać w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica,
ul. Stefana Batorego 13 w Dębicy.

opieka_wytchnieniowa_logo.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/program-opieka-wytchnieniowa–edycja-2023-3157.html