Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – Edycja 2024

Informujemy, że Gmina Dębica otrzymała na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024 kwotę 968 500 zł.

Program będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" – edycja 2a024 do zgłaszania swojego udziału w ww. działaniu.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

oznacznym stopniu niepełnosprawności albo
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024 prosimy o zgłaszanie się do tutejszego  Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica lub telefonicznie pod nr tel. 14  680 33 35, w godzinach pracy od 7:30 do 15:30. 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-3747.html