„Poznaj Polskę” w Gminie Dębica

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas
I-III oraz IV-VIII. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 33 056,00 zł

Wkład własny stanowi: 8 264,00 zł

Wartość całkowita: 41 320,00 zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/poznaj-polske-w-gminie-debica-2363.html