Powiat inwestuje w zabytkową zieleń w Parkoszu

25879456312-10Pół setki unikatowych okazów – wśród nich wiekowe olsze, lipy, klony, modrzewie i dęby – zostało objętych projektem pod nazwą „Pielęgnacja drzew na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ze zorganizowaną zielenią zabytkową w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu”. Realizowane prace to inicjatywa powiatowej Komisji Rolnictwa. Natomiast koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym  w Dębicy.

Zabiegi pielęgnacyjne dotyczą m.in. formowania koron, przycinkę gałęzi i usunięcie zalegającego posuszu. Prace, na które zgodę wyraził Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, są niezbędne dla poprawy stanu sanitarnego, wymogów bezpieczeństwa, względów estetycznych oraz zachowania zadrzewienia stanowiącego integralny element zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Parkoszu.
 
Koszt realizacji projektu oszacowano na blisko 25 tysięcy złotych. Starostwo stara się o dofinansowanie w wysokości połowy tej kwoty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
ZOBACZ ZDJĘCIA

źródło: Powiat Dębica