Ponad milion złotych na ochronę zabytków w Gminie Żyraków

Ponad milion złotych na prace remontowo – konserwatorskie na terenie Gminy Żyraków. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uda się odrestaurować największe „perełki”. Mowa między innymi o sali ślubów w Dworku w Straszęcinie, kaplicy Reyów i Jabłonowskich na cmentarzu w Straszęcinie oraz ołtarzach w zasowskim kościele.

Zgodnie z programem, prace mają zakończyć się do 12 miesięcy od podpisania umowy.  Pozyskana dotacja na prace remontowo – konserwatorskie na terenie Gminy Żyraków opiewa na milion złotych. Wkład własny wynosi ok. 2 %, które musi pokryć samorząd lub właściciel zabytków, czyli parafia.