Powiat Dębicki rozpoczyna realizację programu „Za życiem”

Powiat Dębicki rozpoczyna realizację programu `Za życiem`

Powiat Dębicki rozpoczyna realizację programu "Za życiem"

27 maja 2022

Informacje

Program "Za życiem" jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, realizowanym na terenie naszego powiatu na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/984, zawartego w dniu 14 kwietnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Dębickim.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026. Wartość projektu wynosi  284 592 zł i w całości finansowany jest z budżetu państwa. Celem głównym Programu "Za życiem" jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom, pozwalającego na pełną i realną integrację środowisk osób niepełnosprawnych z jednoczesnym udzielaniem wsparcia w obszarach: psychologicznym, społecznym, funkcjonalnym i ekonomicznym w zakresie:

• zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży – zadanie 1.5. Programu "Pomoc uczennicom w ciąży". Placówką realizującą jest Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy, ul. Rzeszowska 78, 14 696 92 80;
• zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – zadanie 2.4. Programu "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie". Placówką realizującą zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy ul. Osiedle Matejki 22, 14 677 85 98.

ZOBACZ INFORMACJĘ

 

Fot. pixabay

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/powiat-debicki-rozpoczyna-realizacje-programu-za-zyciem,art-2570