POWIADOMIENIE

Biuro zarządzania kryzysowegon 2016

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 maja 2017 r. między godz. 13.00 i 13.15 w ramach treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza na terenie miasta Dębica przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej wchodzących w skład systemu alarmowego Miasta.

W ramach treningu zostaną wyemitowane poniższe sygnały akustyczne:
1. sygnał alarmowy  – dźwięk modulowany trwający 3 minuty – „ogłoszenie alarmu”;
2. sygnał alarmowy  – dźwięk ciągły trwający 3 minuty – „odwołanie alarmu”
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r.   w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

 

Burmistrz Miasta Dębicy 
Szef Obrony Cywilnej Miasta
mgr Mariusz Szewczyk

 

Treść powiadomienia – zobacz plik

źródło: UM Dębica