Porada prawna – sprawa rozwodowa

Dynamika rozwodów w Polsce gwałtownie rośnie, z roku na rok spraw rozwodowych odbywa się coraz więcej. Bez względu na wiek każdy czuje się zagubiony i często przerażony w procesie przez który musi sam przejść a jakim jest rozwód. Jak sporządzić pozew rozwodowy? Gdzie go złożyć? Czy i jak na niego odpowiedzieć? Jak długo trwa rozwód? Czy wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie czy bez? Jak podzielić opiekę nad dziećmi?

Pamiętajmy, iż żeby uzyskać rozwód małżeństwa musi nastąpić zgodnie z polskimi przepisami trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Jeśli ten warunek nie został spełniony sąd nie orzeknie rozwodu, nawet jeśli małżonkowie wspólnie tego żądają. A zaistniałe fakty takie jak: zdrada, przemoc domowa czy alkoholizm jednego z małżonków nie stanowią wystarczającego powodu do orzeczenia rozwodu, a jest jedynie przesłanką warunkująca ewentualną winę małżonka. Obowiązkiem sądu jest zbadanie, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

KIEDY MOGĘ WNIEŚĆ POZEW O ROZWÓD?

Rozkład pożycia małżonków zostaje uznany za zupełny, gdy dochodzi do zerwania między nimi więzi:

– duchowych

– fizycznych

– gospodarczych

Najbardziej klarowna jest sytuacja gdy jedna osoba ze stron od dłuższego czasu, buduje sobie życie na nowo z nowym partnerem, wiąże z nim przyszłościowe plany i nie planuje powrotu do byłego małżonka.

W sytuacji, gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu (małżonkowie mieszkają razem) sąd jest gotowy orzec rozwód, gdy dwie pozostałe przesłanki rozwodu zostały spełnione, a wspólne mieszkanie jest na okoliczność sytuacji ekonomicznej małżonków (tzn. żadne z nich nie ma sposobności, by podjąć zamieszkanie gdzie indziej).

Natomiast sąd badając trwałość rozkładu pożycia ocenia, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu. Są jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż nie był "długotrwały".

Gdzie muszę złożyć pozew o rozwód?

Miejsce złożenia pozwu o rozwód jest sąd okręgowy, właściwy z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, nawet w sytuacji gdy jedno z nich dalej tam przebywa. Jeśli natomiast każdy z małżonków podjął zamieszkanie gdzie indziej, wówczas właściwy jest sąd okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W trakcie postępowania o rozwód sąd podejmuje próbę pojednania. Poza tym zawsze przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Opłata za wniesienie pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Indywidualnie natomiast są ustalane koszty pomocy adwokata w danej kancelarii.

Co gdy otrzymałem pozew o rozwód?

Termin jaki masz by odpowiedzieć na pozew to dwa tygodnie – liczone od dnia, w którym faktycznie dostałeś pozew. Ostatnim dniem odpowiedzi na pozew będzie ostatni dzień nadania na poczcie listu do sądu. Istotna tu jest data stempla, a nie data odbioru przez adresata. Warto nie zwlekać i skontaktować się z dobrym prawnikiem.

Odpowiedź na pozew musi zawierać kolejne kwestie:

czy chcesz, by sąd w ogóle orzekł rozwód (wnosisz o orzeczenie rozwodu lub oddalenie powództwa w całości)
czy to sąd ma orzekać o winie i ewentualnie kto ją ponosi (czy z wyłącznej winy strony powodowej lub z wyłącznej winy strony pozwanej; czy też z winy obu stron)
czy sąd ma orzec alimenty na Twoją rzecz lub na rzecz małoletniego dziecka (wnosisz o zasądzenie alimentów z podaniem kwoty i terminu jej przekazania)
w przypadku posiadania dzieci – wnosimy o powierzenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiej stronie lub wnosimy o pozostawienie władzy rodzicielskiej obu stronom
kwestia korzystania z mieszkania po rozwodzie (wnosisz o orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania).

Ile się czeka na rozwód w Rzeszowie?

Odnośnie czasu trwania rozwodu nie ma tu żadnej reguły. Każdy rozwód to sprawa bardzo indywidualna, a optymistyczny wariant – czyli rozwód po pierwszej rozprawie, nie zawsze dochodzi do skutku. Jeśli małżonkowie są zgodni co do zasad swojego rozstania, to najprawdopodobniej sąd orzeknie rozwód na pierwszej rozprawie i całe postępowanie trwa wtedy maksymalnie kilka miesięcy. W przypadku rozwodu z winy i zaawansowanego konfliktu małżonków może potrwać nawet kilka lat. Kluczowe są tutaj bardzo indywidualne okoliczności konkretnej sprawy, dlatego zdecydowanie warto wesprzeć się pomocą dobrego adwokata.
 

Dr Krzysztof Kopciuch, adwokat

W punkcie w Pilźnie, nieodpłatną pomoc prawną powierzono organizacji pozarządowej SURSUM CORDA, w ramach współpracy pomocy prawnej udzielają adwokat Krzysztof Kopciuch, radca prawny Sylwia Pałka oraz radca prawny Agnieszka Tomasiewicz-Parat. Lokal czynny jest w poniedziałki, środy, piątki od 8.00 do 12.00, we wtorki od 8.00 do 13.00 oraz w czwartki od 12.30 do 15.30.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/porada-prawna-%E2%80%93-sprawa-rozwodowa