Pomaluj mój świat – zakończenie projektu Koloratorium Śnieżki w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu

12 października 2022 roku  w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu  odbyło  się uroczyste otwarcie pracowni biologiczno-chemicznej wyremontowanej i wyposażonej w ramach nagrody za uzyskanie I miejsca w Ogólnopolskim  Konkursie Śnieżki –  KOLORATORIUM. Udział w kolejnej edycji programu zakończył się zwycięstwem, choć droga do niego nie była łatwa i wymagała wielomiesięcznej mobilizacji całej społeczności szkolnej. W tegorocznej edycji o wygraną walczyło aż 158  szkół z całego kraju. Szkoła zbierała   punkty za wykonywanie różnorodnych aktywności, m.in. przeprowadzanie lekcji na podstawie konspektów z „Koloratorium”, czy też zorganizowanie wydarzeń w ramach szkolnego laboratorium zdrowia. Wykonano  setki prac plastycznych i literackich. Premiowany punktowo był także udział uczniów  w konkursie indywidualnym.  Już na tym etapie nie obyło się bez sukcesów, ponieważ aż troje uczniów otrzymało nagrody za swoje prace, w tym jedna z uczennic nagrodę główną w konkursie literackim.  Najważniejszym zadaniem okazało się stworzenie krótkiego filmu pt.,,W poszukiwaniu szczęścia hormonów. Porady Profesora Główki.”Dzięki wygranej szkoła pozyskała fundusze w kwocie 30 tys. zł  na  pracownię wyposażoną w nowe modele, mikroskopy, preparaty, tablicę interaktywną i różnorodne pomoce do nauki chemii, dzięki którym lekcje będą jeszcze ciekawsze i umożliwią uczniom odkrywanie i rozwijanie swoich pasji.

Pierwsze zajęcia w kolorowym laboratorium  przeprowadziła pani profesor  Aleksandra Ziembińska-Buczyńska – mikrobiolog i popularyzator nauki z Politechniki Śląskiej. Po zajęciach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta KEN połączona z podsumowaniem  projektu Koloratorium Śnieżki. Swoją obecnością zaszczycili: pan Józef Marek – radny Gminy Dębica, Krzysztof Lipczyński – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pustkowie – Osiedlu, pani Aleksandra Małozięć – dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG w Śnieżce, pani Barbara Wieczorek – New Business Manager w Agencji Reklamowej Art Group w Śnieżce, nauczyciele ZSZ w Pustkowie – Osiedlu,  przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie zespołu szkół. Po akademii nastąpił moment przecięcia wstęgi, a tym samym oficjalnego otwarcia nowej pracowni. Był to dzień radości i satysfakcji z odniesionego sukcesu oraz dzień wdzięczności i życzeń przekazanych nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zespołu szkół.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pomaluj-moj-swiat-zakonczenie-projektu-koloratorium-sniezki-w-zespole-szkol-z-oddzialami-integracyjnymi-w-pustkowie-osiedlu-2896.html