Poinformuj OPS o osobach zagrożonych

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować ochłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nienadających się do zamieszkania.

W związku z powyższym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy Pilzno z prośbą o współpracę w zakresie informowania tutejszego ośrodka o środowiskach szczególnie zagrożonych pod nr telefonu 14 67 61 852, 14 67 61 851.

Zgłoszenia przyjmują także:

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Numer alarmowy – 112

Ponadto informujemy, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno-koordynacyjny 987, pod którym można uzyskać informacje m.in. na temat placówek noclegowych.  

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/poinformuj-ops-o-osobach-zagrozonych