Podziękowania dla Dyrektorów i Nauczycieli za wieloletnią pracę

W Domu Kultury w Nagawczynie, dnia 16 lipca 2019 roku odbyła się narada kadry dydaktycznej, podczas której pożegnano nauczycieli i dyrektorów, którzy z dniem 1 września przechodzą na zasłużoną emeryturę.  Wśród nich znalazła się Małgorzata Godek Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagawczynie, Andrzej Dziadosz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stasiówce, Henryk Mirus – Zespół Szkół w Latoszynie, Ewa Mroczka – Zespół Szkół w Głobikowej, Elżbieta Stanoch – Zespół Szkół w Głobikowej, Barbara Wasiewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie, Grażyna Sandomierska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie, Jolanta Pędras – Zespół Szkół w Pustyni, Lucyna Radoń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce, Zdzisław Wojtaszek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Stasiówce.

Z tej okazji Wójt i Rada Gminy Dębica składają serdeczne podziękowanie za dotychczasową pracę i wieloletnie zaangażowanie w działalność Szkoły. Życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Podczas spotkania wręczono gratulacje i dokument stwierdzający powierzenie stanowiska dyrektora:

Małgorzacie Szczudło- Zespół Szkół w Zawadzie

Monice Sarneckiej- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Lazarowicza w Gumniskach

Stanisławie Piłat- Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Brzeźnicy

Irenie Wośko- Publiczna Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nagawczynie

Bożenie Sztogrin- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stobiernej

Tomaszowi Kłusek- Publiczna Szkoła Podstawowa im.Jana Piątka w Paszczynie

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podziekowania-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-za-wieloletnia-prace-982.html