Podziękowali za plony – Dożynki Gminne 2022

Plon niesiemy plon, w gospodarza dom!

Żeby dobrze plonowało, Po sto korcy ziarna dało.

Plon niesiemy plon!

 

Dożynki – święto będące podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych. To niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw, a także ukoronowanie ich całorocznej pracy. W staropolszczyźnie nazywano je również wieńcowym od największego symbolu tego święta – wieńca dożynkowego.

 

W niedzielę 11 września 2022r. świętowaliśmy Dożynki Gminy Dębica. Tradycyjnie dziękowaliśmy Panu Bogu za plony i ludziom za trud. Dożynki Gminy Dębica rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie. Podczas uroczystej Mszy, której przewodniczył Ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy zostały poświęcone wieńce przygotowane w podzięce za tegoroczne zbiory. Władze Gminy Dębica razem ze Starostami dożynek złożyli na ręce księdza celebransa symboliczny chleb dożynkowy, kosz z darami płodów ziemi oraz bukiet kwiatów i ziół.

Z zawadzkiego wzgórza przenieśliśmy dożynkowe świętowanie do Gumnisk. Tam uroczystości rozpoczęło oficjalne otwarcie i poświęcenie nowego budynku wielofunkcyjnego, który służy lokalnej społeczności jako ośrodek zdrowia i przedszkole. Wstęgę wspólnie przecięli przedstawiciele samorządu, wykonawca oraz przedstawicie środowisk które korzystają z obiektu. Wszyscy przybyli na to wydarzenie obejrzeli sympatyczny program artystyczny przygotowany przez dzieci, które już uczęszczają do nowej placówki.

Następnie ze sceny przy „Orliku” w Gumniskach przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybura powitał przybyłych gości. Natomiast Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Marcin Ciszek przybliżył sylwetki Starostów Dożynek: Małgorzaty Cebula i Piotra Pociaska. Starostowie zgodnie z tradycją przekazali chleb na ręce Gospodarza Gminy Wójta Stanisława Rokosza. Chleb został podzielony i rozdany wśród zebranych.

Po obrządku chleba słowo do uczestników uroczystości skierował Wójt Stanisław Rokosz, Zastępca Wójta Gminy Dębica Jacek Drobot, Poseł na Sejm RP Jak Warzecha, Wicestarosta Powiatu Dębickiego Adam Pieniążek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Czesław Łączak.

Delegacje sołtysów Gumnisk i Braciejowej, a także rodziców dzieci korzystających z przedszkola w nowym budynku złożyły na ręce Wójta Stanisława Rokosza oraz Wicewójta Jacka Drobota podziękowanie za realizację budynku użyteczności publicznej w Braciejowej oraz innych inwestycji ukończonych w ostatnim czasie na terenie sołectw.

Sołectwa z terenu Gminy Dębica dumnie prezentowały okazałe wieńce dożynkowe. Zachwycały kształtem i pomysłowością wykonania. Podczas prezentacji, która sama w sobie stała się okazją do spotkania i międzypokoleniowej zabawy, każda grupa otrzymała z rąk Wójta pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami.

Po przeglądzie wieńców na scenie zagościły zespoły krzewiące regionalny folklor poprzez muzykę, taniec i śpiew, a byli to: Zespół HEJA HOLA, Zespół Śpiewaczy Wiarusy, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pustkowianie, którym akompaniament zapewnił Ryszard Mirowski oraz Zespół Śpiewaczy Podgrodzianie, którym przygrywał Maciej Orloł.

Placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała konkurs popularyzujący bezpieczeństwo i higienę pracy w gospodarstwach rolnych. Spośród prawidłowo wypełnionych kart konkursowych wylosowano zwycięzców oraz wręczono nagrody.

Mnóstwo dzieci skorzystało z darmowych atrakcji m. in. dmuchańców.

Tłumnie zebraną publiczność góralskim rytmem porwał zespół TerazMy. Po występie gwiazdy wieczoru do późnych godzin nocnych bawiliśmy się z zespołem QUATRO.

Dziękujemy za tak liczne przybycie i wspaniałą zabawę pomimo deszczu, który towarzyszył nam przez cały świąteczny dzień.

Składamy szczególne podziękowania:

Starostom Dożynek
Sołtysom oraz Radom Sołeckim Gumnisk i Braciejowej
Kustoszowi Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie
Proboszczowi Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gumniskach
Sołectwom i grupom wieńcowym
Zespołom występujących w części artystycznej
Firmie Śnieżka
Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej
Straży Gminnej
Komisariatowi Policji w Brzeźnicy

 

Oraz wszystkim tym którzy włączyli się w organizację przedsięwzięcia. Dziękujemy !

Tekst: Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podziekowali-za-plony—dozynki-gminne-2022-2844.html