Podział nieruchomości

 - ogloszenie_dzialka_1644.png

- ogloszenie_dzialka_335.png

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1590&akcja=artykul