Pilnie potrzebna pomoc! Ogień strawił dom w Dębicy

To była chwila. Ogień strawił cały dom przy ul. Tetmajera w mgnieniu oka. Mieszkający w nim bracia stracili nie tylko dach nad głową, ale także cały dobytek. Jeden z mężczyzn w wyniku pożaru został ranny. Poszkodowani zostali objęci opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Na pogorzelisku praca wre. Wstawiono już nowe okna, teraz kute są tynki. To inicjatywa sąsiadów. Kieruje nią przewodniczący Rady Osiedla nr 2 – Gawrzyłowa Stanisław Oleksy. Żeby jak najszybciej doprowadzić budynek do ponownego użytku niezbędna jest większa ilość rąk do pracy.

W pomoc pogorzelcom włączyło się także Miasto Dębica.

By mieszkańcy domu przy ul. Tetmajera mogli ponownie w nim zamieszkać niezbędne są dalsze działania. Nadal potrzebna jest pomoc rzeczowa w postaci płytek i sanitariatów. Gromadzone jest także niezbędne wyposażenie i środki czystości. Można również wesprzeć akcję wpłacając darowiznę na konto Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy.

Koordynatorem organizowanej pomocy zebrania materiałów budowlanych jest Stanisław Oleksy, przewodniczący Rady Osiedla nr 2 – Gawrzyłowa, tel. 501-070-179.

Koordynatorem zebrania sprzętu domowego, materiałów i środków czystości jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12, e-mail: biuro@mops-debica.pl, tel. 14/681-35-90, 14/ 681-35-91, godziny pracy ośrodka: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30.

Dane do dokonywania wpłat:
STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” W DĘBICY
ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica
Nr rachunku bankowego: 30 8589 0006 0030 0988 2586 0002
z dopiskiem: „Dla pogorzelców z ul. Tetmajera”