Pierwsze szczepienia w Gminie Dębica

W dniu wczorajszym tj. 25 stycznia 2021 r. rozpoczęły się szczepienia zarejestrowanych seniorów przeciw COVID- 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Miał miejsce również pierwszy dowóz mieszkańców Gminy Dębica którzy to nie mieli możliwości dotarcia we własnym zakresie do punktu szczepień w Nagawczynie.

 

W Urzędzie Gminy Dębica funkcjonuje infolinia dla osób, które nie mają możliwości dojazdu do punktu szczepień, a spełniają poniższe kryteria:

1) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodze R lub N lub odpowiednio I grupę w/w schorzenia.

2) mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu)

Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę Dębica mogą się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 14 680 33 35 lub 14 680 33 48.

Numer telefonu do koordynatora (w godzinach 8:00 – 15:00): 14 680 33 31 lub 531 675 812 – Pan Paweł Filipek

Zwracamy się z prośbą, aby każda osoba która spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zadzwoniła na podane numery telefonu, niezwłocznie po ustaleniu planowanego terminu szczepienia.

 

Informujemy że na terenie Gminy Dębica funkcjonuje 5 punktów szczepień przeciw COVID – 19:

 

NZOZ „Pod Jesionem” w Zawadzie
Zawada 208A
tel.: 14 677-50-92
NZOZ w Gumniskach
Gumniska 97
tel.: 14 681 – 66 -77
Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego ELMED w Nagawczynie
Nagawczyna 24A
tel.: 14 69 69 988
NZOZ w Paszczynie,
Paszczyna 122A,
tel.: 14 683-46-70
NZOZ w Pustkowie – Osiedlu – na zlecenie ZOZ Dębica
Pustków – Osiedle 36B
tel.: 14 68 21 616

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pierwsze-szczepienia-w-gminie-debica-1944.html