Pierwsze efekty protestów przedsiębiorców powiatu dębickiego

reklama

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu właściciele dębickich firm transportowych wraz z pracownikami  przyjechali pod budynek starostwa powiatowego na sesję nadzwyczajną  rady powiatu Protestowali przeciwko ograniczeniom tonażowym znajdujących się na drogach powiatowych. Jak sami twierdzą, ograniczenia te uniemożliwiają im prace, a firmy skazują na poważne straty finansowe. Podczas posiedzenia komisji infrastruktury Rady Powiatu, Starostwo przekazało Przedsiębiorcom listę odcinków dróg na których zaniesiono ograniczenia tonażowe. W obradach udział wzięli przedstawiciele samorządów oraz zainteresowani przedsiębiorcy.