Młodzieżowa Rada Powiatu Dębickiego już wkrótce spotka się na Parkowej

Młodzieżowa Rada Powiatu Dębickiego już wkrótce spotka się na Parkowej

Młodzieżowa Rada Powiatu Dębickiego już wkrótce spotka się na Parkowej

11 października 2022

Oświata

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie działalności Młodzieżowej Rady Powiatu Dębickiego. W poniedziałek 10 października 2022 r. w sali sesyjnej dębickiego starostwa spotkały się delegacje z niemal wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu, by omówić wstępne działania dotyczące założenia rady, kompetencje i sposób utworzenia tego opiniodawczego organu.

Spotkanie robocze otworzył inicjator utworzenia MRP – wicestarosta Adam Pieniążek. Opowiedział m.in. o celach powstania gremium, przedstawił procedurę oraz podstawy prawne dotyczące działalności młodzieżowych rad gmin i powiatów, które w zeszłym roku zostały szczegółowo ukonstytuowane w ustawie.

Jak podkreślił wicestarosta, jest to kontynuacja działań sprzed pandemii, ponieważ pierwsze próby powołania rady rozpoczęto jeszcze w 2019 r. – Wszystko wskazywało na to, że uda nam się powołać chętnych do zaangażowania się w strukturach Młodzieżowej Rady Powiatu Dębickiego uczniów szkół średnich, jednak początkiem 2020 r. przyszła pandemia, która zniweczyła te działania – przypomina wicestarosta Adam Pieniążek. – Widząc dzisiejszą obecność reprezentantów prawie wszystkich szkół średnich, nad którymi sprawujemy nadzór, mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że uda nam się ten pomysł doprowadzić do końca i jeszcze w tym roku odbyć pierwsze posiedzenie 15-osobowego gremium.

Podczas poniedziałkowego spotkania dyrektor Wydziału Edukacji – Anna Wilczyńska uszczegółowiła zasady funkcjonowania rady, przedstawiła procedurę powołania, która – po przyjęciu uchwały przez Radę Powiatu Dębickiego – będzie polegała na przeprowadzeniu w szkołach wyborów, które – w zależności od liczby uczniów w placówce – wyłonią po jednym lub dwóch radnych. Wybrani przedstawiciele zasiądą następnie w 15-osobowej Młodzieżowej Radzie Powiatu i zgodnie ze swoimi kompetencjami wybiorą prezydium, a następnie będą podejmować uchwały.

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym z 2021 r. Młodzieżowa Rada Powiatu ma pełnić rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie. Jej celem jest uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz możliwość wyrażania opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/mlodziezowa-rada-powiatu-debickiego-juz-wkrotce-spotka-sie-na-parkowej,art-2746