Pierwsza pomoc przedmedyczna w Zawadzie i Stobiernej. Warsztaty z bezpieczeństwa w Głobikowej

Uczestnicy warsztatów organizowanych w ramach projektu „Pomoc daje moc- edycja 2023r” dofinansowanego ze środków Gminy Dębica mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy i świadomości na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
Warsztatami w Stobiernej zakończyliśmy cykl spotkań z pierwszej pomocy. Umiejętność udzielania jej dorosłym posiada wiele osób, jednak w przypadku dzieci, niemowląt i noworodków pojawiają się znaczące różnice, których znajomość może zdecydować o skuteczności akcji ratunkowej. W trakcie zajęć uczestnicy poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, sposób korzystania z numeru alarmowego 112, sprawdzali swoje praktyczne umiejętności i wiedzę wykorzystując automatyczny treningowy defibrylator zewnętrzny AED oraz ćwiczyli ułożenie nieprzytomnej osoby w pozycji bocznej bezpiecznej.
Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z umiejętnościami szybkiego reagowania może uratować czyjeś życie. Celem organizowanych szkoleń było przygotowanie uczestników do tego by właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyrobienia w sobie nawyku i automatyzmu działania, dzięki którym postąpią odpowiednio , gdy będzie się liczyć każda sekunda.
Serdecznie dziękujemy Karolinie Marć – Prezes OSP Nagawczyna, wykwalifikowanej instruktorce, ratowniczce za poprowadzenie zajęć oraz chęć podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.
W Głobikowej kończąc cykl spotkań warsztatowych uczestnicy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa oraz podstawami wiktymologii czyli jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Podczas moderowanych rozmów z prowadzącym Pawłem Filipkiem – emerytowanym oficerem policji z 29 letnim stażem, poruszona została m.in. tematyka cyberprzestępczości, jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka”, „na policjanta”. Dyskutowano na temat kradzieży domowych, mieszkaniowych i w miejscach publicznych. Omówiono kategorie oszustów oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu drogowym i związane z tym nowe przepisy. Uczestnicy poznali specyfikę i schemat zachowywania się sprawców. Poznali sposoby właściwego zabezpieczenia przed kradzieżą przedmiotów osobistych, tj. torebki, karty bankomatowe, telefony czy klucze. Prowadzący udzielił wielu cennych wskazówek popartych przykładami z własnego życia i pracy w policji.
Mamy nadzieję, że organizowane warsztaty z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa były pouczające i skłaniające do refleksji, a przede wszystkim przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczestników jak reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz własnego bezpieczeństwa.

Warsztaty odbyły się jako działania towarzyszące niefinansowane, realizowane w ramach Projektu "Pomoc daje moc – edycja 2023" dofinansowanego ze środków Gminy Dębica oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2021 Plus.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pierwsza-pomoc-przedmedyczna-w-zawadzie-i-stobiernej-warsztaty-z-bezpieczenstwa-w-globikowej-3581.html