Zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia – SZKOLENIE

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/09/12/zasady-udzielania-pierwszej-pomocy-w-sytuacjach-zagrozenia-zycia-szkolenie/