Piękna Nasza Polska Cała

W bieżącym roku szkolnym Publiczne Przedszkole w Pustyni realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. W związku z powyższym, tematem przewodnim całego tygodnia była Polska, z szczególnym naciskiem na Gminę Dębicę. Dzieci poznały najważniejsze miejsca naszej małej i dużej Ojczyzny. Uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych rozwijających świadomość narodową. W tematykę patriotyczną wprowadziły dzieci prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne „Polskie symbole narodowe” i „Polak mały”. W poszczególnych grupach wiekowych dzieci rozwiązywały zagadki o Polsce, układały puzzle, słuchały opowiadań, wierszy i śpiewały piosenki o naszej Ojczyźnie. W czasie zajęć miały okazję przypomnieć sobie symboliczną wymowę barw polskiej flagi oraz godła. Dowiedziały się, że każdy człowiek może eksponować symbole narodowe pokazując w ten sposób tożsamość narodową oraz przywiązanie do swojego kraju. Przedszkolaki nabrały przekonania, że symbole narodowe należy otaczać szacunkiem i powinny być umieszczane zawsze w godnym i honorowym miejscu.

Dopasowując wybrane zadania do wieku i możliwości naszych wychowanków dotychczas w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała” zrealizowano:

Kocham Cię Polsko – turniej wiedzy patriotycznej z udziałem przedszkolaków oraz uczniów klasy I. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.
Jesteśmy Polką i Polakiem – sesja fotograficzna w fotobudce ozdobionej herbem Dębicy w otoczeniu starych kamieniczek
Pokaz Mody Patriotycznej” – przemarsz dzieci po czerwonym dywanie, prezentowanie się w strojach ludowych
„Biegnij, Niepodległa” – bieg z udziałem wszystkich grup wiekowych z biało- czerwonych strojach. Omówienie zasad rywalizacji, zwrócenie uwagi na zachowania fair- play. Przemarsz uliczkami Pustyni z biało-czerwonymi flagami.
„Powiewa flaga biało-czerwona” – przedstawienie montażu słowno-muzycznego przez grupę „Leśne ludki” dla całej społeczności przedszkolnej. Przybliżenie dzieciom historii powstania państwa polskiego – odegranie scenki przez nauczycielki wychowania przedszkolnego. Wspólne, uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego z zachowaniem powagi naszego hymnu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/piekna-nasza-polska-cala-2679.html