Otworzyli ekspozycję w Nagawczynie

11 listopada 2022 r. w Domu Kultury w Nagawczynie została otwarta Stała Ekspozycja Historyczna Działalności OSP Nagawczyna.
Ekspozycja ta, to wystawa poświęcona działalności jednostki OSP Nagawczyna na podstawie znalezionych źródeł historycznych, wspomnień, dokumentów i materiałów przekazanych od mieszkańców i strażaków. Na symboliczne otwarcie wystawy, przybyło liczne grono mieszkańców, co daje motywację do dalszego działania na rzecz lokalnej społeczności.
Jednostka OSP Nagawczyna pragnie podziękować osobom które zaangażowały się w tworzenie tej wystawy oraz wsparły ich materialnie, mieszkańcom i strażakom którzy podzielili się wspomnieniami,  największe podziękowanie kierują do Druha Stanisława Reguły koordynatora projektu, to w dużej mierze jemu zawdzięczamy powstanie tego niezwykłego miejsca jakim jest Ekspozycja Historyczna Działalności OSP Nagawczyna.
Zdjęcia i tekst: OSP Nagawczyna

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/otworzyli-ekspozycje-w-nagawczynie-2977.html